0

ĐIỀU CHỈNH KÍCH THƯỚC FORM TRONG ACCESS 2016+

B1. Mở CSDL đã tạo.

B2. File -> Options -> Thực hiện chọn các mục theo hình sau:

B3. Thoát khỏi Access và mở lại sau đó thay đổi các thuộc tính của Form và kiểm tra.

Chọn một số thuộc tính theo hình!
  • Ngoài ra có thể chọn thuộc tính như hình sau: Tại hộp thoại Property Sheet (Form) -> Thuộc tính Pop Up chọn “Yes”; Thuộc tính Auto Resize chọn “Yes”

Chúc các bạn thành công!

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *