0

(C++) Chủ đề 3: IDE và một vài lưu ý

(*) Link tải IDE lập trình: C++ (Code block 17.12 và 20.3 mingw setup; Python; Sublime Text Build 3211 x64 Setup…)

1. Một số kiến thức cần lưu ý

Để soạn thảo, dịch và thực hiện một chương trình C++ chúng ta cần biết một IDE (Integrated Development Environment) làm việc như thế nào:

 • Khi lập trình C++, bạn sẽ viết code của chương trình trên file *.cpp và khai báo trên file *.h. Các file code *.cpp và *.h này sẽ được chứa trong một hoặc nhiều Project.
 • Khi bạn tạo mới một Project, nhiều IDE sẽ tự động tạo cho bạn một Solution (đối với Visual Studio) hay một Workspace (đối với Code::Block). Mỗi Solution hoặc Workspace là một Container (thùng chứa) có thể chứa một hoặc nhiều Project. Nhưng trong quá trình học, bạn nên tạo mới một Solution hay Workspare cho mỗi chương trình của bạn.
 • Có nhiều loại Project bạn có thể làm với C++ như MFCConsoleLibrary… trong phạm vi các bài viết tại Blog này các bạn chỉ thực hiện trên Project Win32 Console Application để đơn giản hóa việc Code và thực thi chương trình.
 • Khi thực hiện biên dịch chương trình, Project của bạn sẽ gửi yêu cầu đến Compiler (trình biên dịch) và Linker biết những file nào cần Compile và Link. Cơ chế hoạt động của Compiler và Linker như sau:
  • Compiler sẽ kiểm tra và đảm bảo chương trình của bạn tuân thủ các quy tắc trong ngôn ngữ C++. Nếu có lỗi, Compiler sẽ cung cấp thông tin lỗi cho bạn. Nếu Compile thành công, Compiler sẽ tạo ra những file chứa ngôn ngữ máy gọi là Object *.o hoặc *.obj tương ứng với mỗi file *.cpp.
  • Linker sẽ liên kết tất cả các object file được tạo bởi Compiler thành một file thực thi duy nhất mà bạn có thể chạy được. Gọi là executablefile có phần mở rộng *.exe.
 • DLL (Dynamic-Link Library): DLL là file binary (mã nhị phân), được viết bằng C/C++. Chúng sẽ gọi các Win32 API và sẽ hoạt động như thư viện chia sẻ (shared-library of function) và có thể được sử dụng bởi nhiều ứng dụng tại cùng 1 thời điểm.

2. Một số IDE thông dụng để Code C++

* Một Project khi chỉ hoạt động trên IDE mà nó được tạo. Khi chuyển sang IDE khác, bạn phải tạo Project tương ứng với IDE hiện tại mà bạn sử dụng.

Có 2 phương thức nên sử dụng là:

 • sử dụng IDE được cài đặt trên máy tính
 • sử dụng các công cụ online

* IDE (Integrated Development Environment) là một phần mềm thường bao gồm một trình soạn thảo văn bản, một trình biên dịch, một trình gỡ lỗi (debugger) và một giao diện người dùng.

 • Code::Blocks

Môi trường phát triển đa nền tảng được thiết kế đặc biệt để xây dựng các chương trình C/C++. File cài đặt mặc đình cho Windows thì không bao gồm trình biên dịch C++, nếu muốn cài phiên bản bao gồm cả trình biên dịch thì hãy cài đặt phiên bản có chứa “mingw-setup” trong tên file.

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *