0

[CMD] Bài 1: Tìm hiểu Ngôn ngữ lập trình (NNLT) Kịch bản BATCH/CMD

1. Giới thiệu về NN Kịch bản BATCH

Batch là một NNLT dùng để tạo ra các tập tin kịch bản (script file) và thực hiện trực tiếp trên Windows, các tệp viết bằng NNLT Batch thường có phần mở rộng (đuôi) là *.bat hoặc *.cmd . NN Batch cũng có đầy đủ các thành phần của một NNLT thông thường nhưng các chương trình viết bằng Batch có thể can thiệp trực tiếp vào HĐH Windows, trong các tệp chương trình sử dụng trực tiếp được các lệnh trong MS-DOS…

Tệp chương trình của Batch

Khi chạy các tệp này một cửa sổ được gọi là “Command Prompt” sẽ mở ra, mặc định giao diện cửa sổ nền đen, chữ trắng. Việc thay đổi sắc cho cửa sổ này thực hiện bằng câu lệnh hoặc lập trình viên tự thiết đặt (sẽ tìm hiểu ở sau)

Note: Tương đương với batch đó là Shell dùng cho HĐH Linux và các script file có dạng *.sh.

2. Ví dụ đầu tiên về Batch

Trước khi viết chương bạn cần phải có một trình soạn thảo Code (Code Editor), đơn giản nhất là dùng ngay trình soạn thảo Notepad của Windows.

* Một số lệnh đơn giản ban đầu

1. Lệnh hiển thị tiêu đề trên cửa sổ “Command Prompt”

Cp: title <tên tiêu đề>

Vd: title ngoccs.edu.vn

2. Chú thích trong chương trình (CT) ta dùng lệnh: rem (không phân biệt hoa thường)

Cp: rem <Nội dung chú thích>

Vd: rem Day la chuong trinh dau tien Hello Batch

3. Bật/Tắt chế độ hiển thị lời nhắc (command prompt)

Mặc định của Batch là chế độ bật (@echo on), để tắt chế độ hiển thị lời nhắc dùng (@echo off)

4. Hiển thị thông báo ra màn hình dùng lệnh: echo

Cp: echo <Nội dung thông báo>

Vd. echo Xin Chao Batch!

* Để hiện thị các dòng thông báo khi Code khác dòng sử dụng kí tự ^

echo dong so 1 ^
dong so 2 ^
dong so 3

5. Tạm dừng chương trình

– Lệnh: pause (tạm dừng cho đến khi nhấn Enter)

– Lệnh: timeout </t> <s giây> (tạm dừng s giây)

Vd: Muốn tạm dừng 10 giây dùng lệnh: timeout /t 10

6. Lưu và thực hiện file Batch

– Lưu Code được soạn thảo bằng Notepad như thông thường đặt tên và phần mở rộng là Hello_Batch.cmd hoặc Hello_Batch.bat

– Nháy đúp vào tên file Hello_Batch.cmd hoặc Hello_Batch.bat để thực hiện chúng.

– Ngoài ra có thể thực thi tập tin Batch từ CMD: mở CMD, chuyển tới thư mục chứa file *.bat hoặc *.cmd sau đó nhập tên CT cần thực thi và enter.

– Để biên tập lại file Code ta nháy chuột phải vào tên file rồi chọn Edit.

7. Viết file chương trình Hello_Batch.cmd hiển thị dòng “Xin Chao Batch!”

rem Bai mo dau
title ngoccs.edu.vn rem tiêu đề của cửa sổ CT
@echo off rem tắt lời nhắc
echo Xin Chao Batch! rem hiển thị xin chào 
timeout /t 5 rem tạm dừng CT 5 giây
pause rem tạm dừng CT cho đến khi Enter  

Xin chào, hẹn gặp lại tại bài kế tiếp!

Tham khảo thêm tại: [https://ss64.com/nt/]

Cảm ơn đã xem bài viết!

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *