0

[Python-tkinter] GIẢI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT (ax+b=0)

[Nội dung] Sử dụng thư viện tkinter trong việc thiết kế giao diện bài toán: Giải phương trình bậc nhất: ax+b=0

1. Giao diện chính

2. Xử lý bài toán

3. Hiệu ứng nút lệnh:

+<cmd1>.bind(“<Enter>”,<Action1>)

+<cmd2>.bind(“<Leave>”,<Action2>)

4. Bẫy lỗi khi hệ số b=0 (try:…expert…)

Giao diện chương trình!

Code minh họa

Cảm ơn đã xem bài viết! Hẹn gặp lại.

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *