0

[Python-tkinter] MỘT SỐ BÀI TOÁN CƠ BẢN

[Nội dung] Bài toán cơ bản:

1. Liệt kê các số nguyên tố từ 1>>N.

2. Liệt kê các số chính phương từ 1>>N.

3. Tìm UCLN của hai số nguyên dương a và b.

CODE THAM KHẢO

Cảm ơn đã xem bài viết! Hẹn gặp lại.

Đào Đình Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *